http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1461/2m_copy_copy.jpg3 maja 2023 r. w 232 RocznicÄ™ Uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczet sztandarowy SOSW reprezentowany przez 4 uczniów: SylwiÄ™, Dawida, Mateusza, Artura wziÄ…Å‚ udziaÅ‚ we mszy Å›wiÄ™tej w intencji Ojczyzny w koÅ›ciele kolegiackim pw. Å›w. Antoniego Padewskiego w SokóÅ‚ce. Po nabożeÅ„stwie przeszedÅ‚ ulicami miasta pod pomnik MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego gdzie kontynuowano uroczystoÅ›ci patriotyczne.
Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Z. Muszyński, M. Hołownia-Iwanow.