http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo_18_mm_bil.pnghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1441/img_8922_copy.jpgDnia 07.06.2022 w SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™ podsumowanie projektu „Åšladami przeszÅ‚oÅ›ci” dofinansowanego ze Å›rodków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MÅ‚odzieży. Po uroczystym powitaniu goÅ›ci przez koordynatorki p. ZuzannÄ™ SzarkowskÄ…-Czeczko oraz p. UrszulÄ™ Drewniak gÅ‚os zabraÅ‚a p. Dyrektor Elżbieta Szomko. Pani Dyrektor sÅ‚owem wstÄ™pu nawiÄ…zaÅ‚a do realizowanych dziaÅ‚aÅ„ w trakcie pobytu grupy litewskiej w  SokóÅ‚ce w dniach 15.05.2023-19.05.2023. NastÄ™pnie zebrani poÅ‚Ä…czyli siÄ™ online z placówkÄ… partnerskÄ… z Šalčininkų Specialioji Mokykla z Solecznik aby wspólnie otworzyć wystawy zdjęć w swoich krajach. Uczestnicy wymiany zapewniali, że bÄ™dÄ… mile wspominać czas spÄ™dzony z nowymi kolegami.
Kolejnym punktem byÅ‚o omówienie celów, realizowanych przedsiÄ™wzięć oraz efektów projektu a także obejrzenie filmu z dziaÅ‚aÅ„ przeprowadzonych wraz z beneficjentami z Litwy.
Na zakoÅ„czenie sÅ‚owa podziÄ™kowaÅ„ i symboliczny sÅ‚odki dukat euro na szczęście otrzymali wszyscy zaangażowani w realizacjÄ™ projektu: p. Starosta Piotr Rećko, p. Dyrektor SOSW Elżbieta Szomko, p. Kierownik SOSW Beata Tur, p. Dyrektor MOS w Różanymstoku ks. Daniel Kwietniewski, p. Kierownik Biblioteki OddziaÅ‚u DzieciÄ™cego Jadwiga SÅ‚oma, p. Kierownik WTZ w SokóÅ‚ce –Franciszek Bogdan, p. Dyrektor SP w Gieniuszach p. Aleksandra Klimczak-Radkiewicz, p. Dyrektor – SP nr 3 w SokóÅ‚ce Anna Andrzejewska, p. Iwona Woronowicz, p. Joanna Czarnowicz, p.Anna BajeÅ„ska p. Wioletta Woronowicz-Lingo p. Sylwia Nowakowska, p. Bożena Łubnicka, p.Katarzyna Szafran, p. Ewa Jatel, p. Anna KÄ™dyÅ›-Arent, p. JarosÅ‚aw Czeczko, p. Sylwester PakuÅ‚a, p. Edyta Kondrat, p. Dorota KozaczyÅ„ska, p. Zenon MuszyÅ„ski, p. Agnieszka Ambrożko, p. Julita Nelke, p. Monika Mróz grupa cyrkowa „Art.-Stok”, uczestnicy Studia Poezja oraz z wolontariusze z 32 sokólskiej Drużyny Harcerskiej oraz wolontariusze ze SP w Geniuszach oraz nasi najmÅ‚odsi recenzenci zestawu upowszechniajÄ…cego –uczniowie I klasy SP nr3 w SokóÅ‚ce.
Na koniec ogromne brawa za pracÄ™ koordynacyjnÄ… zebraÅ‚y koordynatorki ze strony SOSW – p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Galeria