http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo_18_mm_bil.pnghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1441/img_8922_copy.jpgDnia 07.06.2022 w SOSW w Sokółce odbyło się podsumowanie projektu „Śladami przeszłości” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Po uroczystym powitaniu gości przez koordynatorki p. Zuzannę Szarkowską-Czeczko oraz p. Urszulę Drewniak głos zabrała p. Dyrektor Elżbieta Szomko. Pani Dyrektor słowem wstępu nawiązała do realizowanych działań w trakcie pobytu grupy litewskiej w  Sokółce w dniach 15.05.2023-19.05.2023. Następnie zebrani połączyli się online z placówką partnerską z Šalčininkų Specialioji Mokykla z Solecznik aby wspólnie otworzyć wystawy zdjęć w swoich krajach. Uczestnicy wymiany zapewniali, że będą mile wspominać czas spędzony z nowymi kolegami.
Kolejnym punktem było omówienie celów, realizowanych przedsięwzięć oraz efektów projektu a także obejrzenie filmu z działań przeprowadzonych wraz z beneficjentami z Litwy.
Na zakończenie słowa podziękowań i symboliczny słodki dukat euro na szczęście otrzymali wszyscy zaangażowani w realizację projektu: p. Starosta Piotr Rećko, p. Dyrektor SOSW Elżbieta Szomko, p. Kierownik SOSW Beata Tur, p. Dyrektor MOS w Różanymstoku ks. Daniel Kwietniewski, p. Kierownik Biblioteki Oddziału Dziecięcego Jadwiga Słoma, p. Kierownik WTZ w Sokółce –Franciszek Bogdan, p. Dyrektor SP w Gieniuszach p. Aleksandra Klimczak-Radkiewicz, p. Dyrektor – SP nr 3 w Sokółce Anna Andrzejewska, p. Iwona Woronowicz, p. Joanna Czarnowicz, p.Anna Bajeńska p. Wioletta Woronowicz-Lingo p. Sylwia Nowakowska, p. Bożena Łubnicka, p.Katarzyna Szafran, p. Ewa Jatel, p. Anna Kędyś-Arent, p. Jarosław Czeczko, p. Sylwester Pakuła, p. Edyta Kondrat, p. Dorota Kozaczyńska, p. Zenon Muszyński, p. Agnieszka Ambrożko, p. Julita Nelke, p. Monika Mróz grupa cyrkowa „Art.-Stok”, uczestnicy Studia Poezja oraz z wolontariusze z 32 sokólskiej Drużyny Harcerskiej oraz wolontariusze ze SP w Geniuszach oraz nasi najmłodsi recenzenci zestawu upowszechniającego –uczniowie I klasy SP nr3 w Sokółce.
Na koniec ogromne brawa za pracę koordynacyjną zebrały koordynatorki ze strony SOSW – p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Galeria