http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo_18_mm_bil.png
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1440/7_copy.jpgSOSW w SokóÅ‚ce realizuje projekt „Åšladami przeszÅ‚oÅ›ci” dofinansowany ze Å›rodków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MÅ‚odzieży. Miejscem realizacji dziaÅ‚aÅ„ jest SokóÅ‚ka. Łączna kwota dofinansowania to 21 125, 46 zÅ‚otych. Projekt „Åšladami przeszÅ‚oÅ›ci” jest również miejscem pracy spoÅ‚ecznej licznej grupy wolontariuszy. To oni pomagajÄ… naszym uczestnikom w trudach realizacji projektu na co dzieÅ„.
W czwartek grupa Studio Poezja daÅ‚a pokaz swych umiejÄ™tnoÅ›ci. Uczestnicy zaprezentowali siÄ™ w piÄ™knym taÅ„cu z chustami i z obrÄ™czami. ByÅ‚ to prawdziwy taneczny show, poÅ‚Ä…czenie muzyki, efektów Å›wietlnych i wspaniaÅ‚ych doznaÅ„ sensorycznych dla uczestników wymiany.
Po poÅ‚udniu Grupa Art-Stok zapewniÅ‚a uczestnikom wymiany i spoÅ‚ecznoÅ›ci SOSW w SokóÅ‚ce magicznÄ… ucztÄ… dla zmysÅ‚ów. Taniec z ogniem poÅ‚Ä…czony z wspaniale
dobranÄ… muzykÄ…, elementy sztuki teatralnej, Å›wietna fabuÅ‚a, wspaniaÅ‚e ewolucje z ogniem – byÅ‚ to majstersztyk, który dÅ‚ugo pozostanie w pamiÄ™ci uczestników wymiany.
Wolontariusze ze SzkoÅ‚y Podstawowej w Geniuszach zajÄ™li siÄ™ uczestnikami wymiany w trakcie zajęć w Stadninie Koni w Geniuszach oraz przygotowali niespodziankÄ™ dla grupy litewskiej. W trakcie spotkania dbali o bezpieczeÅ„stwo, sÅ‚użyli pomocÄ… podczas oprowadzania kucyków, wspierali sÅ‚owem i obecnoÅ›ciÄ… mniej doÅ›wiadczonych beneficjentów projektu.
Produkt koÅ„cowy zostaÅ‚ spakowany podczas wieczornych zajęć projektowych przez uczestników wymiany pod czujnym okiem wolontariuszy: uczennicy LO w SokóÅ‚ce: Marysi oraz ucznia ZST w BiaÅ‚ymstoku: Dominika.
Harcerze z 32 SDH w SokóÅ‚ce peÅ‚nili swojÄ… sÅ‚użbÄ™ podczas zajęć tanecznych, pomagali przestrzegać poszczególnych kroków w trakcie wspólnych taÅ„ców, zadbali o bezpieczeÅ„stwo i przygotowanie smacznych kieÅ‚basek na ognisku.
Nasi najmłodsi wolontariusze: uczniowie I klasy SP nr 3 przekazali nam swoje uwagi dotyczące zestawu poprojektowego oraz podzielili się swoją wiedzą na temat naszego projektu.
W projekcie udziaÅ‚ brali: Patrycja, MichaÅ‚, Paulina, Klaudia, Magdalena, Kinga, Aleksandra, Natalia ze Studia Poezja; Jakub, Andrzej, Jan, Kacper, Oskar, Kacper z grupy Art- Stok; Paulina, Izabela, Julia z SP w Geniuszach; Aleksandra, Maja, Szymon, Zofia, MikoÅ‚aj, Ewa - Harcerze z 32 SDH; Gabriel, Fabian, Marcelina, Marcelina, Alicja, RafaÅ‚, Amelia, Aleksander, Wojciech, Jakub, Ludwik, BogumiÅ‚, Jakub, Zuzanna, Lena, Izabela, Zuzanna, Varvana z kl.1 SP nr 3 w SokóÅ‚ce; Maria z LO w SokóÅ‚ce; Dominik z ZST w BiaÅ‚ymstoku.
Serdecznie Wam dziękujemy!

Galeria