http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1439/img_20230519_101626_copy.jpgSOSW w Sokółce realizuje projekt „Śladami przeszłości ” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczestnikami jest 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z Šalčininkų Specialioji Mokykla z Solecznik. Miejscem realizacji działań jest Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 21 125,46 złotych. Projekt został napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Działania projektowe są realizowane w terminie 07.05.2023 do 16.06.2023, rozpoczęły się wspólną pracą przygotowawczą za pośrednictwem platformy internetowej, natomiast przyjazd grupy partnerskiej do Polski zaplanowany był na dni 15.05.23-19.05.23.
Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia grupy uczestników udały się do partnerskich placówek społeczności lokalnej w celu promocji projektu, upowszechniania założeń FRSE oraz swojego produktu. Pierwszymi odbiorcami byli uczniowie klasy I SP nr 3 w Sokółce wraz z wychowawczynią p. Anną Bajeńską oraz p. Dyrektor Anną Andrzejewską, których odwiedziliśmy w dniu 19 maja 2023r. Wspólnie opowiedzieliśmy o celach, o etapach realizacji projektu oraz zastawiliśmy im produkt upowszechniający: zestaw obrazków do kolorowania oraz kilka figurek wydrukowanych w technologii 3D. W trakcie spotkania beneficjenci skrupulatnie zanotowali wszelkie cenne uwagi i opinie pierwszych użytkowników. Zestawy upowszechniające powędrowały również do p. Sylwii Nowakowskiej z SOK Kamienica Tyzenhausa, Biblioteki dla dzieci w Sokółce p. Jadwigi Słomy, WTZ w Sokółce: do p. Ewy Jatel i p. Franciszka Bogdana. Trzy kolejne zestawy pojadą na Litwę, które uczniowie Šalčininkų Specialioji Mokykla z Solecznik przekażą do Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz Dziennego Ośrodka Pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Solecznikach.
Figurki oparte na skojarzeniach uczestników z poszczególnych dni zostały przez nich wybrane w trakcie zajęć popołudniowych podczas pobytu w Sokółce z wyszukiwarek internetowych Thingivers.com oraz Printables.com.
Nasz zestaw obrazków do kolorowania powstał ze zdjęć wykonanych podczas realizacji poszczególnych punktów wymiany. Podczas wspólnej wieczornej codziennej ewaluacji wybraliśmy zdjęcia, które następnie reporter za pomocą odpowiedniej aplikacji Kolorki.Net i Cartoon Photo przekształcił w obrazki do kolorowania.
Produkt końcowy został spakowany podczas wieczornych zajęć projektowych przez uczestników wymiany pod czujnym okiem wolontariuszy uczennicy LO w Sokółce Marysi oraz ucznia ZST w Białymstoku Dominika.
W najbliższym czasie wystawa zdjęć z działań projektowych będzie uroczyście otwarta jednocześnie w placówkach polskiej i litewskiej dzięki połączeniu online oraz zostanie udostępniona do oglądania w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Produkt końcowy powstał według pomysłów uczestników wymiany młodzieżowej pod koordynacją p. Urszuli Drewniak i p. Zuzanny Szarkowska-Czeczko.

Galeria