http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1435/349974267_170776995691254_8922222603114383900_n_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Šalčininkų Specialioji Mokykla z Solecznik realizują projekt „Śladami przeszłości” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Łączna kwota dofinansowania to 21 125,46 złotych.
Pierwszy wyjazdowy dzień rozpoczął się od ewaluacji porannej oraz przypomnienia sobie celów i planów projektowych. Po rozpoznaniu posiadanych wiadomości uczestnicy wyruszyli do Wasilkowa. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej beneficjenci piekli podpłomyki zwracając baczną uwagę na to czy są one poddawane takiej samej technologii jak współczesne bułki.
Drugim punktem tego dnia były zajęcia związane z wyrobem produktów glinianych. Warsztaty praktyczne pozwoliły poznać historyczne procesy powstawania przedmiotów codziennego użytku oraz porównać z produktami wykorzystywanymi obecnie.
W Muzeum Dziejów Ziemi odbył się długi spacer pośród dinozaurów. Nie od dziś wiadomo, że one były pierwsze na Ziemi a więc wehikuł czasu zabrał nas we właściwe miejsce. Beneficjenci zajrzeli w każdy zakamarek świata dinozaurów małych i dużych. Uczestnicy poznali ich sposoby odżywiania, warunki życia i porównywali czy w dzisiejszych czasach było by możliwe dobre samopoczucie tych niezwykłych zwierząt. Ciekawym spostrzeżeniem wykazał się jeden z uczestników, który stwierdził że takie niby dinozaury żyją w terrariach lub np. w ogrodach zoologicznych a są nimi jaszczurki, ptaki, krokodyle.
Wieczorem podczas ewaluacji za pomocą metody Desing Thinking, burzy mózgów oraz czasem siły perswazji i dyskusji uczestnicy dokonali przeglądu zdjęć zrobionych w dzisiejszym dniu. Za pomocą aplikacji do wykonywania obrazków do kolorowania fotograf przygotował z nich wydruki do produktu upowszechniającego. Zostały również wybrane pliki stl do wydruku 3d stanowiących bazę skojarzeń z całodziennego doświadczania historii. Każdy z uczestników zasiadł również nad tradycyjną kartką papieru i wypisał wg swego pomysłu to co najbardziej zapamiętał z dzisiejszego dnia.
Projektowego harmonogramu pilnowały szkolne koordynatorki p. Urszula Drewniak oraz p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.