logo_18_mm_bil.png
Nasz projekt ,który właśnie rozpoczęliśmy w ramach wymiany polsko-litewskiej.
Projekt „Śladami przeszłość” to podróż w historię Białegostoku oraz podlaskiej wsi. Wehikuł czasu przybliży nas do czasów gdy w Białymstoku żyli Izabela i Jan Klemens Branicki oraz poznamy epizod z historii najnowszej wywózki na Syberię. W trakcie realizacji naszego projektu odbędziemy zajęcia w obiektach Muzeum Podlaskiego, które przybliżą uczestnikom Białystok historyczny. W Centrum Zamenhoffa poznamy barok oraz ogrody Izabeli Branickiej. Zajęcia w Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie przybliżą uczestnikom podlaską historyczną wieś. Muzeum Sybiru ukaże beneficjentom Syberię, jako „krainę piękną i zarazem piekielną”. Poznamy historię Pałacu Branickich od czasów jego powstania do dnia dzisiejszego. Zajęcia w Epi Centrum pozwolą porównać historię i nowoczesność oraz zaobserwować zachodzące zmiany w rozwoju. Zajęcia w Parku Trampolin oraz w Stadninie koni, wspólna biesiada przy ognisku, wspólne karaoke będą sprzyjać integracji i rozwojowi sprawności fizycznej. Warsztaty z wykorzystaniem TIK poszerzą horyzonty edukacyjne beneficjentów. Integracji za społecznością lokalną będą służyć wspólne zajęcia sportowe, udział wolontariuszy w zajęciach popołudniowych oraz wspólna zabawa podczas promocji projektu. Produktem służącym upowszechnianiu będzie książeczka do kolorowania, broszura z przebiegu działania, kolaż wykonany podczas codziennej ewaluacji oraz wystawa ukazująca przebieg projektu w Starostwie Powiatowym oraz elementy wydrukowane w technologii 3d.
Projekt koordynują panie Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko