http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1468/1k_copy.jpg29 maja nasi uczniowie: Zuzia, Ola, Sebastian i Kacper uczestniczyli w II MiÄ™dzyszkolnym Konkursie ph. „Piosenki o Mamie”, który odbyÅ‚ siÄ™ w Szkole Podstawowej z OddziaÅ‚ami Integracyjnymi w Janowszczyźnie. Organizatorem konkursu byÅ‚o SpoÅ‚eczno-OÅ›wiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i NiepeÅ‚nosprawnym „Edukator” w Łomży.
Wielu utalentowanych wokalistów z różnych szkóÅ‚ przyjechaÅ‚o, aby zaprezentować swoje umiejÄ™tnoÅ›ci. Nasi dzielni uczestnicy także dali z siebie wszystko i piÄ™knie wystÄ…pili przed licznÄ… publicznoÅ›ciÄ…. OtrzymaliÅ›my 3 wyróżnienia za wystÄ™p Zuzi, Oli i Sebastiana. Kacper wyÅ›piewaÅ‚ III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Bardzo dziÄ™kujemy organizatorom za zaproszenie, goÅ›cinność i ciepÅ‚e przyjÄ™cie. Wszystkim naszym reprezentantom gratulujemy!
Uczniów do wystÄ™pu przygotowaÅ‚y panie: Agnieszka Ambrożko i Ewa WiÅ„ska.