http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1465/12e_copy.jpgKlasy 1-3 SPL, 1-3 PDP i 1-2 PDPU omawiajÄ…c WielkÄ… BrytaniÄ™ wspólnie zrealizowaÅ‚y wszystkie 10 zadania wyznaczonych w projekcie. Ostatnim zadaniem którego siÄ™ podjeli uczniowie, byÅ‚o poznanie filmów i bajek zwiÄ…zanych z omawianym krajem. Z kart pracy, które wykonali powstaÅ‚y również książeczki, w których zebrano gÅ‚ówne informacje o Wielkiej Brytanii. OdbyÅ‚a siÄ™ także lekcja podsumowujÄ…ca, na której zostaÅ‚y rozdane uczniom i nauczycielom dyplomy przesÅ‚ane przez autorkÄ™ projektu.
Koordynatorkami projektu w SOSW były panie: Edyty Kondrat, Katarzyna Zalewska, Magdalena Słyż oraz Marta Kawrygo-Leonowicz.