http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1465/12e_copy.jpgKlasy 1-3 SPL, 1-3 PDP i 1-2 PDPU omawiając Wielką Brytanię wspólnie zrealizowały wszystkie 10 zadania wyznaczonych w projekcie. Ostatnim zadaniem którego się podjeli uczniowie, było poznanie filmów i bajek związanych z omawianym krajem. Z kart pracy, które wykonali powstały również książeczki, w których zebrano główne informacje o Wielkiej Brytanii. Odbyła się także lekcja podsumowująca, na której zostały rozdane uczniom i nauczycielom dyplomy przesłane przez autorkę projektu.
Koordynatorkami projektu w SOSW były panie: Edyty Kondrat, Katarzyna Zalewska, Magdalena Słyż oraz Marta Kawrygo-Leonowicz.