http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1469/2t.jpg17 maja 2023 roku trójka uczniów SOSW w Sokółce z klasy VII-VIII SPU: Angelika, Sebastian i Dawid pod opieką pani Moniki Mróz wzięła udział w VI Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Białymstoku.
Celem turnieju było podnoszenie świadomości i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, szerzenie podstawowych zasad i rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu a także rekreacji i sportu.
Turniej zorganizowany został przez Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku przy współudziale Polskiego Związku Motorowego w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.
Uczestnicy zmierzyli się w czterech konkurencjach: był to test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, jazda rowerem po torze sprawnościowym, przejazd rowerem po miasteczku ruchu drogowego a także zadanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie zdobyli dyplomy oraz drobne upominki.
Zdjecia publikujemy dzięki uprzejmość organizatora.
Monika Mróz