http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/394-9516.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/lab_ost.jpgWe wrześniu w SOSW w Sokółce miała miejsce inauguracja rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Zgodnie z założeniami programu każda szkoła podstawowa wyposażyła swoją placówkę w sprzęty zgodnie z katalogiem wyposażania podstawowego oraz pozostałą kwotę przeznaczyła na doposażenie innych pracowni. Budżet SOSW w Sokółce z programu Laboratoria Przyszłości wyniósł 30 000 zł. Program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we  współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W naszej szkole doposażone zostały pracowanie krawiecka i stolarska oraz powstała pracowania druku 3d.

Jeszcze niedawno swój początek miały zmagania z obsługą drukarki 3D , narzędziami stolarskimi , narzędziami krawieckimi.
Po kilku miesiącach używania i wykorzystywania narzędzi i drukarki wyczarowaliśmy pomoce naukowe, piękne ozdoby, drobne pamiątki i tzw gadżety. Dzięki zakupionym sprzętom rozwinęła się kreatywność uczniów, nabyli oni sprawności samoobsługi, rozwinęli umiejętność dokonywania drobnych napraw stolarskich i krawieckich, poszerzyły się ich możliwości percepcyjne, odbiorcze a także poszerzyły się ich horyzonty myślowe, Dzięki wykorzystywaniu tych narzędzi proces nabywania wiedzy i kompetencji przez uczniów stał się bogatszy i bardziej efektywny i przebiegał w jeszcze bardziej atrakcyjnej i pozytywnej stymulacji polisensorycznej i „naukowej”. #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosc


     Zuzanna Szarkowska-Czeczko