http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_110/dsc09067.jpg

SÅ‚owa piosenki „W życiu piÄ™kne sÄ… tylko chwile...” znakomicie oddajÄ… charakter uroczystoÅ›ci zakoÅ„czenia roku szkolnego uczniów klasy II ULOS w dniu 26.04 2013roku. W tym roku mury naszej szkoÅ‚y opuÅ›ciÅ‚o 9-ciu absolwentów. Na uroczystoÅ›ci obecni byli: dyrektor szkoÅ‚y ,kierownik internatu, nauczyciele, wychowawcy internatu, pracownicy administracji i obsÅ‚ugi oraz rodzice.

Jak zawsze w takich chwilach znalazÅ‚y siÄ™ przemówienia, wspomnienia, a dla najlepszych nagrody i wyróżnienia.

Tak wiec kolejny rok szkolny za nami. Chwilami byÅ‚o ciężko, chwilami byÅ‚o zabawnie, jednak każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiÄ…ce i lata. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystoÅ›ci.

Wszystkim absolwentom życzymy udanych wakacji, sukcesów w dalszej edukacji i pracy zawodowej.