http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1479/y1_copy_copy.jpg„Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” jest programem Kulczyk Foundation i marki Rossmann. W roku szkolnym 2022/2023 realizowana byÅ‚a II edycja programu. Tym razem uczestniczyÅ‚y w nim 224 szkoÅ‚y z caÅ‚ej Polski, do których Å‚Ä…cznie trafiÅ‚o ponad 1,6 miliona podpasek. Zapewniono w nich roczny zapas podpasek dla uczennic. Nasz OÅ›rodek uczestniczyÅ‚ w tym programie  pierwszy raz. 

W każdej szkole biorÄ…cej udziaÅ‚ w projekcie funkcjonowaÅ‚ „Wolontariat Kulczyk Foundation”, dziÄ™ki któremu uczennice- wolontariuszki promowaÅ‚y wiedzÄ™ o menstruacji i dążyÅ‚y tym samym do tego, by odtabuizować temat wÅ›ród swoich koleżanek i kolegów. Nauczyciele z kolei otrzymali specjalnie opracowane materiaÅ‚y edukacyjne dotyczÄ…ce dojrzewania i menstruacji, które omawiali z uczennicami i uczniami na godzinach wychowawczych i lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line z zakresu podejmowania z uczniami tematów trudnych. Po zakoÅ„czeniu programu nasze uczennice-wolontariuszki Natalia i Zosia otrzymaÅ‚y od Fundacji pamiÄ…tkowe dyplomy.
Koordynatorki programu w SOSW: Małgorzata Hołownia- Iwanow, Beata Boguszewska