http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1477/5k_copy.jpgW czerwcu odbyło się spotkanie dziewcząt od kl. 4 szkoły podstawowej po szkołę branżową i przysposabiającą do pracy, w ramach programu edukacyjnego „Między nami Kobietkami”, który omawia zagadnienia związane z przemianami oraz problemami wieku dojrzewania. Podczas spotkania uczennice miały możliwość zrozumienia jakie zmiany fizyczne oraz psychiczne mogą pojawić się w okresie dojrzewania. Ponadto pogłębiały wiedzę z zakresu  fizjologii dojrzewania jak również wyrobienia właściwych nawyków higienicznych. Na koniec każda uczennica otrzymała zestawy higieniczne oraz poradnik dotyczący okresu dojrzewania.
Katarzyna Zalewska