http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1477/5k_copy.jpgW czerwcu odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie dziewczÄ…t od kl. 4 szkoÅ‚y podstawowej po szkoÅ‚Ä™ branżowÄ… i przysposabiajÄ…cÄ… do pracy, w ramach programu edukacyjnego „MiÄ™dzy nami Kobietkami”, który omawia zagadnienia zwiÄ…zane z przemianami oraz problemami wieku dojrzewania. Podczas spotkania uczennice miaÅ‚y możliwość zrozumienia jakie zmiany fizyczne oraz psychiczne mogÄ… pojawić siÄ™ w okresie dojrzewania. Ponadto pogÅ‚Ä™biaÅ‚y wiedzÄ™ z zakresu  fizjologii dojrzewania jak również wyrobienia wÅ‚aÅ›ciwych nawyków higienicznych. Na koniec każda uczennica otrzymaÅ‚a zestawy higieniczne oraz poradnik dotyczÄ…cy okresu dojrzewania.
Katarzyna Zalewska