http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Książki kochają każdego, kto je otwiera dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając…”
Cornelia Funke
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1480/6cz_copy.jpgW II półroczu roku szkolnego 2022/2023 w internacie SOSW w Sokółce, kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską Do udziału w wieczornych spotkaniach z książką zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom. Czytanie odbywało się w porze wieczornej, kiedy najmłodsi mieszkańcy internatu szykowali się do snu i stało się alternatywą telewizyjnej bajki na dobranoc. Podczas zajęć wychowankowie mieli okazję zapoznać się z przygodami bohaterów książek wypożyczonych z naszej biblioteki szkolnej, dostępnych w świetlicach internatu, Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce a także audiobooków. Szczególne zainteresowanie młodszych wychowanków wzbudzały książki, które można było poznawać za pomocą zmysłu dotyku oraz wydające różne dźwięki. Do gustu przypadły dzieciom krótkie wierszyki i rymowanki, których próbowaliśmy się nauczyć na pamięć. Opowiadania i bajki pomagały w poznawaniu różnych emocji i przeżyć, rozwijały dziecięcą wrażliwość. Do urozmaicenia zajęć wykorzystywane były techniki teatralne tj. gra głosem, mimiką oraz rekwizyty ilustrujące czytane treści. Uczestnicy zajęć chętnie czytali również materiały tematyczne umieszczone na gazetce na holu internatu. Akcja pomagała w wyrabianiu nawyku wypożyczania książek, a więc rozwijała zainteresowania w zakresie organizacji czasu wolnego wychowanków.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, był to dla nich czas wyciszenia i relaksu przed snem. Czytanie wniosło do ich życia wiele pozytywnych emocji i było okazją do wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zajęciach i dobrą zabawę!