http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kredki.jpeg

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie w konkursie plastycznym naszego wychowanka Andrzeja Świetlickiego. Wykonana przez ucznia praca pod kierunkiem p. Beaty Tur otrzymała nagrodę w kategorii 15-21 lat w konkursie pt. „Krajbraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Sukces jest tym większy, iż  na konkurs wpłynęło aż 540 prac w 4 kategoriach wiekowych.

21.05.2013 roku komisja konkursowa w składzie: p. Lila Wyszkowska – plastyk Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, p. Bogdan Marszeniuk – instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, p. Katarzyna Hryszko – plastyk Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku oraz p. Honorata Wincenciak – Zamostna – instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku dokonała oceny nadesłanych prac. Na posiedzeniu jury postanowiło nagrodzić 21 autorów 22 prac i wyróżnić 51 autorów 53 prac.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 5 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Nagrody zostały ufundowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na wystawie pokonkursowej od 28.05.2013 r.

Nasz laureat otrzymał nagrodę pocztą. Została ona wręczona wraz z dyplomem przez p. Beatę Tur, pod której kierunkiem Andrzej Świetlicki wykonał pracę.

 http://www.soswsokolka.pl/images/dyplom_andrzej_tradycje.jpg