http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim grupa prowadzących w miesiącach III-XII 2023r. realizuje z 15 podopiecznymi Stowarzyszenia zajęcia w Sali Doświadczania Świata w SOSW w Sokółce. Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Prowadząc zajęcia w SDŚ z użyciem sprzętów zakupionych do tej sali prowadzące mają okazję wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia dotyczącego metody Snoezelen, które odbyło się w dniach 5-6 listopada 2022r. w SOSW w Sokółce. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Seans w SDŚ jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, czy nadpobudliwość. Cele terapeutyczne to: oswojenie z różnymi bodźcami napływającymi z otaczającego świata, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji w praktycznym działaniu, pobudzanie aktywności, rozwijanie spostrzegawczości.

Zajęcia odbywają się w formie grupowej ( 3 grupy po 5 osób ) i aranżowane są na określony temat, co pozwala uczestnikom przenieść się w zupełnie inną rzeczywistość, niż ta którą znają. Oddziaływania terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć. Dzieci mogą samodzielnie wybierać rodzaj aktywności, co sprawia, że czują się na zajęciach dobrze i bezpiecznie.

Dzięki tym zajęciom zwiększa się u podopiecznych aktywność i motywacja do poznawania, chęć do nawiązywania kontaktów, poprawia się koncentracja uwagi, spostrzegawczość i pamięć sensoryczna, następuje poprawa orientacji w przestrzeni oraz ułożenia ciała, zwiększa się zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, następuje poprawa w sferach emocjonalnej, społecznej, ruchowej i poznawczej, oraz koncentracji na dostarczanych bodźcach, poprawa sprawności manualnej – chwytania, manipulacji, dotykania, podopieczni osiągają stan relaksacji.

 Galeria 

                      Beata Boguszewska, Marta Kulmaczewska, Małgorzata Hołownia-Iwanow