http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpgZadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1487/4_t2.jpgOd 1.03.2023r. do końca czerwca 2023r. kolejni podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Pod Skrzydłami”  wzięli udział w  zajęciach w zakresie wykorzystania elementów Terapii NeuroTaktylnej - integracji motoryki pierwotnej i odruchów, w ramach zadania  „Nowe Formy terapii wsparciem podopiecznych”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Od 1.03.2023r. do 31.12.2023r. trwa okres tegorocznej realizacji poszczególnych zadań powyższego projektu.

Realizacją zajęć indywidualnych z podopiecznymi z elementami terapii taktylnej w ramach tego zadania zajęli się doświadczeni członkowie Stowarzyszenia, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający kwalifikacje  do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, w tym z autyzmem -  prowadzący z młodzieżą rehabilitację  fizyczną i społeczną. Każde dziecko objęte tymi zajęciami skorzystało  z 10 godz. zajęć indywidualnych. W trakcie terapii osoby prowadzące zajęcia  korzystały z   zakupionych łóżek  do masażu. Dzięki udziałowi w zajęciach wsparcie otrzymały również rodziny naszych podopiecznych, które częściowo odciążone zostały od codziennej opieki. Rodzicom  udzielono również wsparcia merytorycznego w zakresie dbałości o odpowiednie ćwiczenia w domu w zakresie wrażeń dotykowych ich pociech.

Osiągnięte rezultaty i efekty działań to:

- poprawa koordynacji psychoruchowej uczestników zajęć

- poprawa koncentracji uwagi dzieci będących uczestnikami zajęć

- wygaszenie i integracja odruchów pierwotnych,

- regulacja napięcia mięśniowego,

- integracja sensomotoryczna,

- lepsza świadomość kinestetyczna ciała

- wyciszenie podopiecznych,

- poprawa odbioru wrażeń dotykowych.

Realizacja zadania "Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych" wpłynęła na podniesienie poziomu funkcjonowania uczestników projektu, zwiększył się ich poziom postaw prospołecznych. Wszystkie prowadzone działania wpłynęły pozytywnie na osiągnięcie celów terapii taktylnej  tj. wyciszenie, aktywizację świadomości kinestetycznej, poprawę odbioru wrażeń dotykowych, regulację napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów. Zajęcia były wielkim wyzwaniem dla uczestników i realizatorów. Dzięki wytrwałości obu stron udało się osiągnąć obopólne korzyści.

Dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaufanie jakim  nas obdarzyli.

Powodzenia w dalszej terapii.

Zdjęcia

Katarzyna Bubieniec