http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1491/373626528_791850622947052_335596698425876209_n_t2.jpgSpecjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w SokóÅ‚ce uczestniczyÅ‚ 1 wrzeÅ›nia  w Powiatowym Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym przez Powiat Sokólski (gÅ‚ówny organizator). WystawiliÅ›my stoisko z rÄ™kodzieÅ‚em uczniów, wykonanym pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców, a także piÄ™kne rzeźby naszego pracownika artysty rzeźbiarza. Dużym zainteresowaniem cieszyÅ‚o nasze stanowisko z watÄ… cukrowÄ… i popkornem. NajmÅ‚odsi goÅ›cie mogli skorzystać ze stanowiska z zabawami sensorycznymi, pod opiekÄ… wychowawców internatu SOSW. Ne zabrakÅ‚o też Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych "Pod SkrzydÅ‚ami". Nasze uczennice ze szkoÅ‚y branżowej przygotowaÅ‚y poczÄ™stunek dla zaproszonych goÅ›ci. Pod okiem nauczyciela przygotowaÅ‚y sÅ‚odkie babeczki, ciasta i rurki oraz sÅ‚one przekÄ…ski z rożnymi pastami. NastÄ™pnie peÅ‚niÅ‚y obsÅ‚ugÄ™ kelnerska na sali konsumenckiej, gdzie prawidÅ‚owo wykonywaÅ‚y swoje zadania.

https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpgZadanie wspóÅ‚finansowane ze Å›rodków Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach programu „Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci” i Powiatu Sokólskiego we wspóÅ‚pracy ze Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce

Podczas pikniku prowadzono działania informacyjno-promocyjne dotyczące programu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023. Nauczyciele rozdawali ulotki informacyjne "Czas na lepsze jutro".

Zdjęcia