http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Nowy rok szkolny się zaczyna Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach – zasób nowej wiedzy.
Witaj szkoło, oto wracamy !”
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1497/r7_copy.jpg4 września nauczyciele i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce przywitali nowy rok szkolny 2023/24. Uroczystość odbyła się na placu Ośrodka a wszystkich zebranych: grono pedagogiczne, pracowników, uczniów i rodziców powitały po wakacjach p. Dyrektor- Elżbieta Szomko oraz p. Kierownik- Beata Tur, która odczytała list Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka skierowany do obecnych na uroczystości.
W nowym roku szkolnym w naszej placówce będzie funkcjonowało 16 oddziałów. Następnie nowo przybyli uczniowie oraz rozpoczynający naukę w nowych typach szkół złożyli uroczyste ślubowanie. Swoją obecnością w tak szczególnym dniu zaszczycił nas Starosta Sokólski p. Piotr Rećko, który życzył wszystkim zebranym wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz samych pozytywnych osiągnięć i sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.
M. Hołownia- Iwanow