http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1499/c9_copy.jpgTradycyjnie wziÄ™liÅ›my udziaÅ‚ w Narodowym Czytaniu odpowiadajÄ…c na zaproszenie pana Prezydenta. Na Å›wietlicy SOSW w SokóÅ‚ce, w dniu 11.09.2023r., caÅ‚a spoÅ‚eczność naszego oÅ›rodka, wysÅ‚uchaÅ‚a fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszego OÅ›rodka. MÅ‚odzież wcieliÅ‚a siÄ™ w postacie z kart powieÅ›ci. Wszyscy chÄ™tni mogli wykonac odbitkÄ™ pamiÄ…tkowej pieczÄ™ci. WysÅ‚uchaliÅ›my też fragmentów utworu w wykonaniu pana Prezydenta i jego żony. Wystawka z książkami i pieczÄ™ciami z poprzednich edycji przyciÄ…gaÅ‚a uwagÄ™ uczniów. AkcjÄ™ Narodowego Czytania w naszym OÅ›rodku przygotowujÄ… uczniowie pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej – nauczyciela jÄ™zyka polskiego oraz p. Agnieszki Ambrożko – nauczyciela plastyki.

Galeria