http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1499/c9_copy.jpgTradycyjnie wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu odpowiadając na zaproszenie pana Prezydenta. Na świetlicy SOSW w Sokółce, w dniu 11.09.2023r., cała społeczność naszego ośrodka, wysłuchała fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszego Ośrodka. Młodzież wcieliła się w postacie z kart powieści. Wszyscy chętni mogli wykonac odbitkę pamiątkowej pieczęci. Wysłuchaliśmy też fragmentów utworu w wykonaniu pana Prezydenta i jego żony. Wystawka z książkami i pieczęciami z poprzednich edycji przyciągała uwagę uczniów. Akcję Narodowego Czytania w naszym Ośrodku przygotowują uczniowie pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej – nauczyciela języka polskiego oraz p. Agnieszki Ambrożko – nauczyciela plastyki.

Galeria