http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kredki.jpeg

25 maja 2013r. w Muzeum Ikon w Supraślu odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród VII edycji Ekumenicznego Konkursu „Matka Boża w Ikonie”.  Honorowy Patronat sprawowali: Ks. Abp Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki oraz Ks. Abp Jakub Prawosławny Arcybiskup Metropolita Białostocki i Gdański. Organizatorami byli Klub  Inteligencji  Katolickiej w Białymstoku i Muzeum Ikon w Supraślu (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku). Wsparcia udzielił Podlaski Kurator Oświaty. Konkurs odbywał się w ramach XIX Dni Maryjnych, organizowanych przez KIK.

W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wpłynęło 310 prac (z kilkudziesięciu szkół naszego województwa), tworzonych różnymi technikami.

Nasz uczeń Andrzej Świetlicki otrzymał wyróżnienie w tym konkusie. Dyplom i nagrodę wręczyła laureatowi na apelu szkolnym p. Beata Tur, pod której kierunkiem została wykonana zwycięzka praca. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Obrazy: tradycje_dyplom_andrzej.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/dyplom_matka_boa.jpg