https://www.soswsokolka.pl/images/od_zaleznoci.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego, we współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1505/368558842_3539945822885791_1917211296965992045_n_t2.jpgWe wrześniu 2023r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zorganizowano szkolenie dla rodziców na temat „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi osób niepełnosprawnych”. Szkolenie zorganizowano w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego z programu „Od zależności ku samodzielności” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i ze środków Powiatu Sokólskiego. Szkolenie przeprowadził pan Jacek Kielin, autor książek o niepełnosprawności, doświadczony psycholog, wieloletni dyrektor placówki dla dzieci niepełnosprawnych i dyrektor Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych „STREFA DOBRYCH EMOCJI” z Poznania.  

Podczas szkolenia owiono przyczyny trudnych zachowań, przeanalizowano reakcje opiekunów na trudne zachowania i omówiono strategie wyprzedzające pojawienie się zachowania trudnego u podopiecznego.  Uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami na temat zachowań trudnych dzieci i młodzieży oraz  otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące reagowania na pojawiające się zachowania trudne. Rodzice mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym.  

W trakcie szkolenia rodziców Stowarzyszenie zapewniło opiekę dzieciom.  

Zdjęcia