http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Cóż może być bardziej cennego od codziennych
spotkań z mądrymi książkami”
Lew Tołstoj
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1509/c4_copy.jpgW I półroczu roku szkolnego 2023/2024 w internacie SOSW w Sokółce, wzorem lat ubiegłych, kontynuowana jest Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. Do udziału w niej zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom. Czytanie odbywa się w porze wieczornej, kiedy najmłodsi mieszkańcy internatu szykują się do snu i stało się alternatywą telewizyjnej bajki na dobranoc oraz w porze popołudniowej jeśli dopisuje pogoda na świeżym powietrzu. Wychowankowie samodzielnie wypożyczają książki z Biblioteki szkolnej oraz w miarę możliwości z Biblioteki Publicznej na Osiedlu Zielonym. Korzystamy również z książek i czasopism dostępnych w świetlicach internatu. Opiekunowie akcji w ramach wieloletniej współpracy z Oddziałem dla Dzieci Biblioteki Publicznej korzystają również z jej księgozbioru.
Szczególne zainteresowanie młodszych wychowanków wzbudziły książki, które można było poznawać za pomocą zmysłu dotyku oraz wydające różne dźwięki. Do gustu przypadły dzieciom krótkie wierszyki i rymowanki, których próbowaliśmy się nauczyć na pamięć. Opowiadania i bajki pomagały w poznawaniu różnych emocji i przeżyć, rozwijały dziecięcą wrażliwość. Do urozmaicenia zajęć wykorzystywane są techniki teatralne tj. gra głosem, mimiką oraz rekwizyty ilustrujące czytane treści. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, jest to dla nich czas wyciszenia i relaksu przed snem.
Akcja pomaga w wyrabianiu nawyku wypożyczania książek, a więc rozwija zainteresowania w zakresie organizacji czasu wolnego wychowanków. Poprzez akcję chcemy pokazać wychowankom że warto czytać książki, bo jest to nie tylko okazją do wspólnego spędzania czasu ale i też dobrej zabawy.

Galeria