http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”
/B. Conklin/
https://www.soswsokolka.pl/images/nagroda_starostz_copy.jpgJestem dumna, że pracuję z taką kadrą. W tym roku dwoje nauczycieli z ośrodka p. Marta Kawrygo-Leonowicz i p. Agnieszka Ambrożko za osiągniecia w pracy dydaktyczno- wychowawczej otrzymało szczególne wyróżnienie nagrody Starosty Sokólskiego. Zostały one wręczone podczas Powiatowego Dnia Nauczyciela zorganizowanego w naszej hali sportowej na ul. Mickiewicza i połączone z galą stypendialną. Jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim pracownikom szkoły i życzyć wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech praca będzie zawsze nieustannym rozwojem, kreatywną podróżą pełną możliwości i inspiracji.
Elżbieta Szomko – Dyrektor SOSW w Sokółce