http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/wolontariat_copy.jpgUczniowie SOSW wspólnie z wolontariuszami pod opieką Pani Beaty, Iwony i Agnieszki z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykonali własnoręcznie kartki emerytom Szkoły życząc wszystkiego cudownego.