http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1517/c4_copy.jpgUczniowie naszej szkoÅ‚y odebrali certyfikaty potwierdzajÄ…ce odbycie staży zawodowych we WÅ‚oszech, projektu w ramach mobilnoÅ›ci zagranicznej Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566, realizowanego i wspóÅ‚finansowanego przez UniÄ™ EuropejskÄ…. Beneficjentem Programu - Powiat Sokólski.                                   

Galeria