http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1517/c4_copy.jpgUczniowie naszej szkoły odebrali certyfikaty potwierdzające odbycie staży zawodowych we Włoszech, projektu w ramach mobilności zagranicznej Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566, realizowanego i współfinansowanego przez Unię Europejską. Beneficjentem Programu - Powiat Sokólski.                                      Galeria