http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

105 Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości 
Nasi uczniowie zawsze gotowi by okazać swój patriotyzm 
Mateusz, Ania, Artur, Sylwia - dziękujemy za Waszą postawę.
Ten uroczysty dzień nasi wychowankowie zakończyli miłym akcentem - posiłkiem w pizzeri pod opieką nauczycielki Edyty Kondrat.
Galeria