http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miniony tydzień, obfitował w naszym Ośrodku w działania profilaktyczne, wynikające z trwania Kampanii "19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży."
Akcję rozpoczęliśmy od działań informacyjnych. Na szkolnych i internackich korytarzach pojawiły się "pomarańczowe dłonie" ( kolor ostrzegawcz). W taki sposób zwróciliśmy uwagę całej Społeczności ośrodka na przemoc. Wiemy już, że trzeba reagować natychmiast. Wystarczy nawet 10 sekund!
Podczas zajęć kształtujacych kreatywność wykonaliśmy plakat informacyjny promujący kampanię. Wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili pogadanki wśród klas najstarszych uczniów nt konieczności natychmiastowego reagowania na krzywdzenie dzieci i młodzieży. Pojawiły się już pierwsze prace plastyczne, w formie plakatów nt przeciwdziałania przemocy. Wraz z uczniami przypomnieliśmy numery telefonów w sytuacji kryzysowej, dostępnych przez całą dobę. Zapisaliśmy je na kolorowych kartkach, które zawiesiliśmy w widocznym dla każdego miejscu.
Szkolny koordynator akcji uczestniczył w szkoleniu na temat: Kampania 19 dni - Szkolenie "4 ściany" przeprowadzonym przez Fundację po DRUGIE.
Nie zwalniamy! Przed nami kolejny tydzień trwania kampanii.
Galeria 
I. Gieniusz