http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 https://www.soswsokolka.pl/images/od_zaleznoci.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego, we współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1525/received_23996637183312981.jpeg

Grupa wsparcia dla rodziców funkcjonująca w ramach projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”w Sokółce pn.: „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” uczestniczy w warsztatach rozwijających zainteresowania: kulinarnych, florystycznych, zielarskich, decoupage, pergamano, malarskich i z zakresu filcowania wełny. Środki na realizację zadania pozyskano z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu „Od zależności ku samodzielności”i z Powiatu Sokólskiego.
Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i sprawiają im satysfakcję.

Rodzice korzystający z warsztatów lub szkoleń mogą pozostawić swoje dzieci pod opieką wychowawców lub specjalistów, którzy zapewnią im opiekę lub zajęcia usprawniające.

Szczególne podziękowania kierujemy do instytucji, które wsparły finansowo tą inicjatywę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, Zarząd Powiatu Sokólskiego z Panem Starostą Piotrem Rećko na czele.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” w Sokółce