http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1534/b3_copy.jpgWarsztaty rozwijające umiejętność wykonywania bransoletek z użyciem dysku kumihimo
Dzięki realizacji Projektu ,,Czas na lepsze jutro” uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce mieli możliwość wziąć udział w zajęciach, na których zapoznali się z technikami tworzenia bransoletek za pomocą dysku kumihimo oraz szydełka. Zajęcia te były prowadzone przez Katarzynę Bubieniec, nauczycielkę która od wielu lat podczas swojej pracy z uczniami rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia manualne, wykorzystując zasoby ich wolnego czasu, w formie różnych zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki środkom finansowym w ramach realizacji zadania zakupione zostały niezbędne materiały do tworzenia bransoletek. Trwałe przedmioty tj. szydełka i dyski będą mogły zostać wykorzystane do kontynuacji podobnych zajęć z uczniami w dalszej pracy.
Uczestnicy zajęć zapoznali się z techniką tworzenia na dysku kumihimo i jej historią oraz szydełkowaniem znanym wielu z codzienności, w naszej tradycji. Szczególnie uzdolnionym osobom udało się stworzyć wiele ciekawych bransoletek, które zostaną zaprezentowane na stoisku rękodzieła podczas spotkania integracyjnego. W czasie pracy chętnie korzystaliśmy z instruktażu ze stron internetowych. Umożliwiło to obserwację praktycznych działań innych osób, które w bardzo ciekawy sposób pokazywały możliwości tworzenia bransoletek. Wszyscy uczestnicy wykonywali proponowane działania w formie zajęć manualnych dostosowanych do ich umiejętności. Zajęcia sprzyjały relaksacji, wycieszeniu oraz integracji grupy.
Bransoletki można wykonywać na wiele sposobów. Niektóre z nich nie wymagają zbyt dużego doświadczenia. Użycie dysku kumihimo do wyplatania daje możliwość pracy w różnych miejscach, a co za tym idzie wykorzystanie wolnego czasu. Tworzenie własnych bransoletek plecionych, szydełkowanych czy wiązanych to niezbyt skomplikowane i nieduże robótki. Towarzyszy temu jednak poczucie tworzenia czegoś własnego i niepowtarzalnego.
Motywowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego i samodzielnego jego planowania jest jednym z wyznaczników pracy wychowawczej. Zainteresowanie uczestników tego typu działaniami oraz wymierne korzyści płynące z realizacji zadania mogą być inspiracją do dalszej pracy z wykorzystaniem poznanych technik tworzenia bransoletek.
Katarzyna Bubieniec