http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1523/k1_copy.jpgMiedzynarodowa kampania "19 dni" dobiegła końca 19 listopada. Ostatni tydzień działań w naszej szkole, to przede wszystkim zajęcia profilaktyczne wśród najstarszych klas. Problem przemocy, a przede wszystkim wspólne szukanie sposobów reagowania i udzielania pomocy, były tematami nadrzędnymi. Numery alarmowe, telefony pomocowe, instytucje wspierajace, na stałe wpisały się w nasze klasowe gazetki. Wychowawcy klas, wychowawcy grup internackich, nauczyciele, sztab specjalistów, jak najlepiej przybliżali uczniom te trudne zagadnienia. Wychowawcy najmłodszych dzieci wykazali się otwartością i kreatywnością.

I Gieniusz