http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1528/g6_copy.jpg„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce ruszyła Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza 2023” prowadzona przez klasę I-II „B” PDP pod opieką pań Marty Kawrygo-Leonowicz i Magdaleny Słyż. Zachęcamy do wsparcia zbiórki. Za zebrane pieniądze zostanie zorganizowana pomoc psychologiczna, rzeczowa i specjalistyczna opieka dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.