http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1536/408254462_856363083162472_7855306911197299801_n_t2.jpg

W dniu 29 listopada społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczestniczyła w Pikniku Integracyjnym, który był podsumowaniem projektu: „Czas na lepsze jutro” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Podczas imprezy gościliśmy wielu wspaniałych gości: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, Wydział Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Powiatowy Urząd Pracy, Poradn Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokółce oraz w Dąbrowie Białostockiej, Komendę Powiato Policji w Sokółce, którzy wspierali uczestników pikniku udzielając informacji o prawach i uprawnieniach osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, służąc pomocą przy pisaniu pism urzędowych, możliwościach znalezienia pracy , formach aktywizacji. Dodatkowo przy każdym stoliku zostały rozmieszczone broszury informacyjne dla wszystkich uczestników dotyczące udzielania pomocy i wsparcia.  Podczas trwania imprezy czas spędzony wspólnie był bardzo atrakcyjny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Każdy mógł skorzystać ze stanowisk, które przygotowali Nauczyciele Ośrodka: stanowisko z rękodziełem, wytwory prac warsztatowych wykonanych w ramach zadania projektowego, stanowisko z grami logicznymi, gry i zabawy sportowe, zabawy muzyczne z animatorem, stanowisko sensoryczne, wata cukrowa, popcorn, catering z ciepłym posiłkiem oraz przekąskami serwowany przez uczestników biorących udział w projekcie. 

Zorganizowano również plastyczny konkurs z nagrodami „Moje zwierzątko”. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali wszystkie materiały do wykonania swojej pracy. Każdy do wyboru miał dowolną technikę plastyczną od kredek do mas plastycznych, z których wykonano piękne przestrzenne figurki zwierząt.  Prace plastyczne zostały zaprezentowane gościom w formie wystawy. Podczas pikniku niezapomnianych wrażeń dostarczył nam zaproszony zespół muzyczny – p. Marcin Siegieńczuk. Przy jego muzyce bawiliśmy się do zakończenia imprezy. 

Za współpracę, pomoc w realizacji projektu „Czas na lepsze jutro” szczególne podziękowania należą się Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko, któremu zawsze jest ważny temat związany z niepełnosprawnością, a także wszystkim obecnym w tym dniu przedstawicielom instytucji wspierających rodziny. Dziękujemy również wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce oraz wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością a byli to między innymi: Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce, uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce.  

Zapraszamy do obejrzenia  zdjęć.

Julita Nelke