Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na osoby odpowiedzialne za utrzymanie kontaktów w Podmiocie Publicznym podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wyznacza pedagoga szkolnego, nauczyciela informatyki i administratora systemów informartycznych.