http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1540/pup12_copy.jpg1 grudnia miała miejsce niecodzienna wycieczka uczniów klasy I-III, III A Przysposabiającej do Pracy i klas I-III Szkoły Branżowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce. Wyjście to miało na celu przybliżenie młodzieży realiów rynku pracy, możliwości szukania zatrudnienia oraz omówienie zagadnień związanych z karierą zawodową.
Pierwszym punktem programu był wykład na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, najbardziej poszukiwanych zawodów oraz prognoz dotyczących przyszłych potrzeb kadrowych. Pracownik urzędu przedstawił również różne formy wsparcia dostępne dla osób szukających pracy, takie jak szkolenia zawodowe, kursy doskonalące umiejętności czy programy stażowe.

Następnie uczniowie mieli okazję skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi. W trakcie tych rozmów młodzież miała szansę przedstawić swoje zainteresowania, umiejętności oraz plany na przyszłość, a doradca udzielał cennych wskazówek dotyczących wyboru ścieżki zawodowej i sposobów zdobycia doświadczenia zawodowego.
Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie się z ofertami pracy dostępnymi w lokalnym regionie. Uczniowie mieli możliwość przeglądania ogłoszeń, dowiedzenia się, jakie umiejętności są obecnie poszukiwane na rynku oraz jakie korzyści mogą wynikać z różnych form zatrudnienia.
Podczas wizyty w urzędzie pracy, uczniowie mieli również przywilej zobaczenia archiwum, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące historii zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Dodatkowo, odwiedzili stanowisko pracy dyrektora, gdzie z bliska obserwowali procesy podejmowania kluczowych decyzji dotyczących działań urzędu.
Dziękujemy urzędnikom PUP w Sokółce za wyjątkowo klarowne prezentacje oraz za osobiste podejście podczas konsultacji z doradcami zawodowymi. Ich rady i wskazówki są dla nas nieocenione, zwłaszcza w kontekście podejmowania decyzji dotyczących przyszłych ścieżek zawodowych uczniów.
Uczniowie i nauczyciele SOSW w Sokółce.