Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu BohaterOn. Uczniowie na lekcjach języka polskiego i funkcjonowania osobistego i społecznego poruszali tematy związane z powstaniem Warszawskim. W projekcie wzięły udział klasy 4-8 szkoły podstawowej 1-3 szkoły branżowej i szkoły przysposabiającej do pracy pod opieką p. Katarzyny Zalewskiej. Uczniowie rozważali jak to jest być bohaterem i co oznaczało to dla powstańców, a co dla współczesnej młodzieży. Starsi uczniowie poznali losy ludzi, którzy po upadku Powstania ukrywali się w ruinach Warszawy. Ich historia pełna wstrząsających wydarzeń, wytrwałość i heroizm warszawiaków, oraz to z jakim cierpieniem, bólem, głodem i strachem przyszło im się zmagać wywarły duże wrażenie na młodzieży. Uczniowie wysłali wiadomości na stronie Dumni z powstańców oraz przygotowali gazetkę o powstaniu warszawskim. Udział w projekcie dał uczniom możliwość pogłębienia wiedzy o ważnych i trudnych dziejach naszego kraju, pozwolił na chwilę zadumy nad patriotyzmem młodego pokolenia."

Galeria