http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1546/k9_copy_copy.jpgW dniu 18.12.23 odbyło się podsumowanie etapu wewnątrzszkolnego Ogólnopolskiego Konkursu "EKOLOGIA W MOIM DOMU".

Celem konkursu było między innymi rozwianie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych, kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych, promocja działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu oraz akcentowanie znaczenia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Pani Dyrektor wraz z organizatorkami etapu wewnątrzszkolnego, uroczyście rozdała dyplomy i nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie ekologicznym. Wpłyneło 11 prac, a wśrod nich wyłoniono 6 najlepszych.
Miejsce I - Jakub Maciaszek
Miejsce II - Dawid Filipczuk
Miejsce III - Gabriela Partyka
Wyróżnienie - Julian Zajczyk, Natalia Kowejsza, Małgorzata Łowczecka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorki etapu wewnątrzszkolnego: Katarzyna Bubieniec i Edyta Kondrat.

Galeria