http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1543/a1648a15-f8da-4042-888a-d8513cc20fe7_t2.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgDrukarka 3D to sprzęt, który niesie ze sobą ogromne możliwości również na lekcjach języka polskiego. Ostatnio połączyliśmy druk 3D z pracą z lekturą Ch. Dickensa "Opowieść wigilijna". Nietypowy sposób pracy z lekturą szkolną, polegający na projektowaniu przez uczniów przestrzennych obiektów 3D, nawiązujących do treści utworu, w tym przypadku trzech duchów Świąt Bożego Narodzenia nawiedzających głównego bohatera i wykorzystanie ich w czasie omawiania tekstu lektury sprawił, że uczniowie lepiej zapamiętali treść oraz problematykę omawianej lektury. Druk 3D dostarcza także młodym ludziom wielu bodźców kształtujących logiczne myślenie, wyobraźnię, aktywność własną oraz twórczą. Zaplanowane aktywności zachęcają i motywują uczniów do nauki przez doświadczanie, działanie i przeżywanie, a to przynosi najlepsze efekty uczenia się. #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci.

Katarzyna Zalewska