http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce dziękuję za złożenie ofert na dostawę artykułów spożywczych. Poniżej publikujemy skan protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Protokół z porównania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w okresie I - VI 2024