http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1561/t2_copy.jpgW roku szkolnym 2023/2024 korzystamy ze sprzętu do uwagi słuchowej, opartej o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa., zakupionego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zajęcia z wykorzystaniem tej metody mogą być przeprowadzane w formie indywidualnych sesji terapeutycznych lub grupowych zajęć. Celem tych zajęć jest poprawa funkcjonowania  uwagi słuchowej, poprawa ogólnej koncentracji uwagi, funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej.
Serdecznie dziękujemy Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko za pomoc w dofinansowaniu zakupu sprzętu do prowadzenia terapii. Galeria
Terapeuci pracujący w ośrodku tą metodą to panie: Marta Kawrygo-Leonowicz, Sylwia Szomko, Monika Grusznis