http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1572/g4_copy.jpgSpołeczność Ośrodka: uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy pamiętają o naszych czworonogich przyjaciołach. Przygotowali fanty i słodkości na kiermasz na rzecz sokólskiego schroniska. Trzy wolontariuszki p. Beata Mozolewska p. Iwona Gieniusz, p. Edyta Kondrat aktywnie włączyły się do pomocy w sobotę i niedzielę.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.