http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1514/s14_copy.jpgNasz ośrodek włączył się do Akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła pamięta".
Przez ostatnie dni podjęliśmy działania mające na celu podnoszenie świadomości naszych uczniów na temat miejsc pamięci w naszej miejscowości. Odbywały się pogadanki, godziny wychowawcze, zajęcia w grupach interneckich na temat sposobów upamiętniana ważnych dla nas osób. Promowaliśmy postawę patriotyczną, tradycje i obyczaje związane z Dniem Wszystkich Świętych.
Rozwijając kreatywność dzieci i młodzieży, wykonaliśmy prace plastyczne różnymi technikami.
Uczniowie z Koła Wolontariackiego uprzątnęli groby żołnierzy na cmentarzu przy Sanktuarium Najświetszego Ciała w Sokółce.
Zapalaliśmy znicze oddając hołd Poległym.
Miniony tydzień to czas zadumy w naszym ośrodku. Pamiętamy także o naszych bliskich, szczególnie o zmarłych Nauczycielach. Galeria 
Koordynatorzy akcji: Marta Januszkiewicz, Iwona Gieniusz.