W dniu 20 grudnia 2023 roku społeczność SOSW w Sokółce uczestniczyław uroczystym otwarciu szlaku rowerowego „Śladami Oddziału Walerego Wróblewskiego”. Uroczystość odbyła się przy wiatach rowerowych na terenie SOSW. Budynek szkoły stoi na fundamentach dawnej Szkoły Leśnej, której kierownikiem był W. Wróblewski. Z tego miejsca poprowadził on swoich elewów na największą bitwę Powstania Stycznoiowego na naszym terenie pod Waliłami, która miała miejsce 29 kwietnia 1863roku.

Szlak wiedzie przez miejsca historycznie związane z tymi wydarzeniami: Sokółkę, Szudziałowo, Nową Świdziałówkę, Radunin, do Uroczyska Piereciosy pod Waliłami

 Organizatorem uroczystości było Towarzystwo „ Ziemia Sokółska”. Uroczystość otworzył p. Z.Dębko. Szlak pobłogosławił i uroczyście otworzył ks. Marcin z parafii p.w Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce. W tym wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce, prezes Towarzystwa Historycznego p. K.Promiński oraz przedstawiciele sokólskich szkół średnich.

Po części oficjalnejuczestnicy spotkania mogli skorzystać z posiłku w postaci kanapek i kiełbaski pieczonej na ognisku. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze, a dzieci miały okazję poznać i pogłębić wiedzę na temat Powstania Styczniowego i jego przywódców na naszym terenie: Walerego Wróblewskiego, Konstantego Ramotowskiego „Wawra” i Juliana Ejtminowicza.

Galeria                                                                                                                           Anna Tokarzewska