https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1575/b4.jpgZajęcia rewalidacyjne usprawniania technik szkolnych z wykorzystaniem metody terapii EEG Biofeedback to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu prowadzona w Ośrodku przez 4 terapetów. Podczas treningów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych w które dziecko z zaburzeniami funkcjonowania gra tylko i wyłącznie za pomocą własnych myśli.

Ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości indywidualnych uczniów, mają charakter pozasłowny co jest szczególnie ważne u dzieci z zaburzoną mową, przy niepełnosprawnościach umysłowych czy u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje nagrody wyłącznie za samodzielne osiągniecia.

Prawidłowo przeprowadzona terapia nie ma skutków ubocznych. Terapia zalecana jest dla osób w każdym wieku z różnymi zaburzeniami m.in. zaburzenia pamięci i uwagi, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia snu, lęki, fobie, opóźniony rozwój mowy, pobudzenie psychoruchowe, moczenie nocne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, nerwica, dziecięce porażenia mózgowe, bóle głowy, silne zmęczenie, jąkanie.

Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawia, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dla uczniów ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu dzieci uczą się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działania własnego organizmu, aktywizują pracę mózgu, ćwiczą umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

Galeria 

Beata Mozolewska