http://www.soswsokolka.pl/images/spb.jpg

W dniu 11 czerwca 2013 roku społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, już po raz piaty, została włączona w obchody DNIA BEZ PRZEMOCY. Jego celem - jak co roku, jest integrowanie uczniów i prezentowanie  im, poprzez aktywne działanie, pozytywnych wzorców zachowań oraz budowanie pozytywnych relacji w szkole i propagowanie idei szkoły wolnej od przemocy.

Tegoroczne obchody Dnia bez Przemocy dotyczyły przemocy rówieśniczej. Obchody rozpoczęły się od spotkana  w świetlicy szkolnej, gdzie uczniowie, poprzez zajęcia warsztatowe w grupach próbowali zdefiniować pojęcia: złość, agresja, przemoc. Po raz kolejny aktywnie uczyli się rozpoznawać sytuacje i zachowania w kontekście przemocy. Uczyli się również umiejętności asertywnego radzenia sobie z takimi zachowaniami.

W dalszej części zorganizowana została projekcja krótkich filmów edukacyjnych dotyczących przemocy fizycznej w szkole oraz tolerancji. Uczniowie mieli okazję obserwować, jak łatwo spowodować ból i cierpienie, jak zabawa może przerodzić się w tragedię i uzmysłowić sobie, że przemoc to nie zabawa.

Po projekcji filmów dyskutowano, jak reagować na przemoc i jak kształtować asertywną postawę wobec zachowań agresywnych. W czasie dyskusji wypracowane zostały  hasła, które zebrane stworzyły „Asertywne prawa”.

 • Mam prawo być sobą
 • Mam prawo bronić się, gdy ktoś mnie atakuje lub robi coś, co mi się nie podoba
 • Mam prawo nie zgodzić się, gdy ktoś traktuje mnie w sposób raniący moje uczucia 
 • Mam prawo pytać, gdy czegoś nie rozumiem
 • Mam prawo odmawiać
 • Mam prawo do popełniania błędów
 • Mam prawo do radości i przyjemności
 • Mam prawo przypisywać sobie zasługi za moje sukcesy
 • Mam prawo się bronić
 • Jestem niepowtarzalnym i bezcennym człowiekiem
 • Jestem tak samo ważny, jak inni ludzie
 • Mam prawo przyjmować komplementy
 • Zasługuję  na miłość

Asertywne prawa zostały umieszczone na gazetce szkolnej.

W czasie  obchodów  Dnia  bez Przemocy wszyscy  uczniowie  Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  zadeklarowali swoje chęci budowania naszego środowiska szkolnego jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego.

Dzień  bez Przemocy w SOSW zorganizowała p. Lila Zajkowska, która przeprowadziła go wspólnie z p. Dorotą  Kozłowską. Galeria zdjęć.