http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1584/zaz3_copy.jpgWe Å›rodÄ™ nasi wychowankowie odwiedzili ZakÅ‚ad Aktywizacji Zawodowej w Suchowoli. Na miejscu przywitaÅ‚ nas Pan Jarek Sulik, który oprowadziÅ‚ nas po zakÅ‚adzie i opowiadaÅ‚ o pracy, którÄ… wykonujÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne. Starsi uczniowie mieli również możliwość spróbowania swoich siÅ‚ w gastronomii wykonujÄ…c pyszne naleÅ›niki z serem. DziÄ™kujemy ZAZ Suchowola serdecznie caÅ‚ej ekipie za tak ciepÅ‚e przyjÄ™cie nas. 

Galeria