W tym tygodniu mÅ‚odzież z klas PDP oraz szkoÅ‚y branżowej i klasy SPhttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1583/p3_copy.jpgL wzięła udziaÅ‚ w pogadance edukacyjno-profilaktycznej , którÄ… przeprowadzili funkcjonariusze policji z KPP w SokóÅ‚ce. Uczniowie poznali zagadnienia z zakresu odpowiedzialnoÅ›ci karnej nieletnich i osób dorosÅ‚ych, zagrożeÅ„ zwiÄ…zanych z oszustwami wspóÅ‚czesnego Å›wiata oraz instytucji do których należy zwracać siÄ™ po pomoc.

Galeria