http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_124/so10.jpg

Zgodnie z wieloletnią już tradycją również i w tym roku w dniu 12.06.2013r. uroczyście obchodziliśmy święto naszej placówki. Uroczystość rozpoczęła się apelem organizacyjnym przed tablicą naszego Patrona Janusza Korczaka, zainicjowanym przez p. kierownik B. Tur, a następnie cała społeczność szkolna pod przewodnictwem pocztu sztandarowego wyruszyła na msze św. w intencji pracowników, kadry i wychowanków, do parafialnego kościoła p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Osiedlu Zielonym, oraz do Cerkwi Prawosławnej p.w. Aleksandra Newskiego.

Po modlitwach wszyscy zgromadziliśmy się w szkolnej świetlicy na dalszy ciąg uroczystości .

W ramach programu edukacyjnego: „Katyń…ocalić od zapomnienia”, uczniowie pod kierunkiem p. B. Tur przygotowali Apel Katyński poświęcony tym tragicznym wydarzeniom i Polakom - ofiarom zbrodni sowieckiego ludobójstwa, który poprzedzony został projekcją filmu „Las Katyński”, w sposób niezwykle realistyczny przenoszący wszystkich w klimat tamtych czasów i wydarzeń:

„I tylko pamięć została

Po tej katyńskiej nocy…

Pamięć nie dała się złagodzić

Nie chciała ulec przemocy.

I woła o sprawiedliwość

I prawdę po świecie niesie-

Prawdę o jeńców tysiącach

Zgładzonych w katyńskim lesie.”

Wszyscy zebrani minutą ciszy na znak pamięci i hołdu uczcili wszystkich bohaterów pomordowanych w sowieckich miejscach kaźni.

Na znak hołdu ofiarom Katynia zgodnie z tradycją, w parku przy wejściu do Ośrodka został zasadzony przez naszych uczniów „Dąb Pamięci”, przed którym stanęła pamiątkowa tabliczka bohatera katyńskiego - Franciszka Puchalskiego, dla upamiętnienia jego zasług. Nawiązano kontakt z jego kuzynami, mieszkającymi w Krynkach. Losy tej rodziny były tragiczne: Franciszek zginął z rąk Sowietów, a jego brat został rozstrzelany przez Hitlerowców. Przedstawicielka rodziny Puchalskich została zaproszona na naszą uroczystość, lecz ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogła w niej uczestniczyć.

Kolejnym punktem programu naszego święta było oddanie hołdu Patronowi Ośrodka Januszowi Korczakowi. W imieniu całej szkolnej społeczności, reprezentacja uczniów z klas I- III SPU oraz kl. IV-VI SPU złożyła kwiaty oraz zapaliła symboliczny znicz pod obeliskiem i tablicą korczakowską. Odbyła się również artystyczna prezentacja sylwetki J. Korczaka przygotowana przez naszych wychowanków oraz absolwentów pod kierunkiem: p. M. Kawrygo- Leonowicz, Z. Biernackiej, M. Biedź, B. Tur.

Jednym z głównych punktów Święta Ośrodka jest konkurs recytatorski poświęcony pamięci Ireny Conti Di Mauro. Dnia 12.06.2013 roku 13 uczniów po raz kolejny przystąpiło do recytatorskich zmagań. Pokonawszy tremę, w piękny sposób recytowali i czytali wiersze dobrze nam wszystkim znanej poetki. Po wysłuchaniu wszystkich konkursowych interpretacji, jury w składzie: p. Małgorzata Szuchnicka, p. Dorota Kozłowska i p. Magdalena Słyż udało się na naradę. Obrady były bardzo burzliwe ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale i wybór był ogromnie trudny. Oto wyniki:

I MIEJSCE  ex aequo Justyna Jurewicz – ucz. kl. I PdP, Izabela Kulmaczewska – ucz. kl. I GL

II  MIEJSCE   ex aequo Małgorzata Wysocka – ucz. kl. III PdP, Renata Furman – ucz. kl. II PdP

III MIEJSCE  ex aequo Sandra Radziszewska – ucz. kl. I GU, Paweł Miszkowicz-Adamowicz – ucz. kl. I PdP

WYRÓŻNIENIE

Michał Lengiewicz – ucz. kl. I GU

Tomasz Kochanowski – ucz. II ZSZ

Monika Matel – ucz. III PdP

Po ogłoszeniu werdyktu każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz drobny upominek.

Organizatorkami konkursu były panie: Marta Kawrygo – Leonowicz, Grażyna Tymoszuk
i Magdalena Słyż.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani obejrzeli film historyczny z okazji 150 Rocznicy Powstania Styczniowego pt. „Powstanie Styczniowe - największe i najdłuższe z powstań narodowych” oraz prezentację multimedialną  poświęconą Powstaniu na Sokólszczyźnie - przygotowane przez p. B. Mozolewską.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

http://www.soswsokolka.pl/images/certyfikat.jpg