https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1585/p12_copy.jpgW roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy przysposabiajacej do pracy realizujÄ… innowacjÄ™ pedagogicznÄ… ,,Poznajemy zawody”, w ramach której odwiedzajÄ… lokalne zakÅ‚ady pracy i przedsiÄ™biorstwa.
15 lutego mieliÅ›my niezwykÅ‚Ä… okazjÄ™ uczestniczyć w fascynujÄ…cej wycieczce do Piekarni JaskóÅ‚ka Sp. z o.o. w SokóÅ‚ce. WyjÅ›cie byÅ‚o doskonaÅ‚Ä… okazjÄ… do zdobycia praktycznej wiedzy na temat procesu wytwarzania pieczywa i ciast.
WchodzÄ…c do wnÄ™trza piekarni nasze zmysÅ‚y natychmiast opanowaÅ‚ zapach Å›wieżo pieczonego chleba i ciast. PrzywitaÅ‚ nas uÅ›miechniÄ™ty pan Dawid i pan Marek, którzy z wielkim entuzjazmem przyjÄ™li naszÄ… grupÄ™.
ZobaczyliÅ›my magazyn wyrobów suchych i chÅ‚odniÄ™, gdzie przechowywane sÄ… surowce do produkcji. DowiedzieliÅ›my siÄ™, że w piekarni wyrabia siÄ™ aż 200 rodzajów różnego pieczywa! Pan Dawid opowiadaÅ‚ nam o procesie wyrabiania ciasta, aż po samo pieczenie. DowiedzieliÅ›my siÄ™, że używane sÄ… tylko naturalne skÅ‚adniki bez sztucznych dodatków, co sprawia, że pieczywo jest zdrowe i smaczne. Sercem piekarni jest imponujÄ…cy piec do wypieku pieczywa, który jest ogromny. Może on pomieÅ›cić 300 bochenków chleba na raz! Kiedy drzwi pieca uchyliÅ‚y siÄ™ przed nami, uwolniÅ‚a siÄ™ fala ciepÅ‚a i zapach Å›wieżo pieczonego chleba. Z zaciekawieniem przyglÄ…daliÅ›my siÄ™ wszystkiemu, zadajÄ…c pytania dotyczÄ…ce temperatury, czasu pieczenia i innych niuansów procesu wytwarzania pieczywa. To doÅ›wiadczenie nie tylko dostarczyÅ‚o nam wiedzy na temat technologii pieczenia, ale również sprawiÅ‚o, że wszyscy mogliÅ›my docenić pracÄ™ i zaangażowanie, jakie kryje siÄ™ za każdÄ… buÅ‚kÄ… czy chlebem, który codziennie trafia na nasze stoÅ‚y.
Pokaz dekoracji tortu, który mieliÅ›my okazjÄ™ obejrzeć dostarczyÅ‚ inspiracji w zakresie kulinarnego rzemiosÅ‚a, ale również otworzyÅ‚ oczy na nieograniczone możliwoÅ›ci wyrażenia kreatywnoÅ›ci w kuchni.
Kolejnym fascynujÄ…cym elementem wizyty byÅ‚a praktyczna część – sami mogliÅ›my spróbować swoich siÅ‚ w wytwarzaniu prostych buÅ‚ek. Z uÅ›miechem na twarzach eksperymentowaliÅ›my, tworzyliÅ›my różne ksztaÅ‚ty buÅ‚eczek, które trafiÅ‚y do pieca.
Po zakoÅ„czeniu warsztatów przyszedÅ‚ czas na degustacjÄ™. Piekarnia przygotowaÅ‚a dla nas specjalne zestawy, w których znalazÅ‚y siÄ™ różne rodzaje smakowitych wypieków. MogliÅ›my skosztować Å›wieżutkich buÅ‚eczek, wykonanych przez nas, co byÅ‚o niezapomnianym doÅ›wiadczeniem.
Wycieczka do piekarni byÅ‚a nie tylko edukacyjna, ale również smaczna i inspirujÄ…ca. Z pewnoÅ›ciÄ… pozostanie w naszej pamiÄ™ci jako jedno z najciekawszych szkolnych wyjść. Wielkie podziÄ™kowania dla pana Dawida Drozd, Marka Dowgierta i dla caÅ‚ego zespoÅ‚u Piekarni JaskóÅ‚ka za niezapomniane przeżycie!
Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele SOSW w SokóÅ‚ce