http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1590/d2_copy.jpgOd poniedziaÅ‚ku 26 lutego 2024 r. rozpoczęły siÄ™ w bibliotece szkolnej zajÄ™cia czytelnicze na temat prehistorycznych gadów – dinozaurów, które trwaÅ‚y caÅ‚y tydzieÅ„. OkazaÅ‚o siÄ™, że uczniowie bardzo lubiÄ… te zwierzÄ™ta i pomimo tego, że już bardzo dawno wymarÅ‚y, sporo o nich wiedzÄ…. W pogÅ‚Ä™bianiu tej wiedzy i dobrej zabawie pomagaÅ‚y książki o dinozaurach pochodzÄ…ce z zasobów biblioteki. Można byÅ‚o sobie poÅ‚amać jÄ™zyk czytajÄ…c niektóre nazwy tych gadów. PiÄ™kne ilustracje i zabawne historyjki zainteresowaÅ‚y uczniów. Do zabawy doÅ‚Ä…czyÅ‚ gość specjalny, pluszowy dinozaur - pacynka Dino. ZabawiaÅ‚ wszystkich. Uczniowie mogli również dotknąć i pobawić siÄ™ figurkami dinozaurów, pooglÄ…dać obrazki w dinokalejdoskopie, narysować lub pokolorować dinozaura. Po minach uczestników można wnioskować, że zajÄ™cia siÄ™ podobaÅ‚y.
Zapraszamy do biblioteki - wszystkie książeczki i bibliotekarka Jolanta Siemieniako.